450k cho cái chân máy bằng nhôm của Nhật Bản trước 1975
Về decor, hoặc làm chân máy ảnh đẹp phong cách 
Tình trạng ok chỉ bị lỗi 1 chân bị kẹt cứng anh em về xử lý lại