150k cho cặp móc đồng xài ngon lành.. 
Tính năng vượt trội