5 miếng lắc đồng Nhật Bản

250.000 ₫
Thông tin mô tả

250k cho 5 miếng lắc đồng của Nhật Bản xưa, gắn đâu củng đẹp

gal_136624_655c73bf6ed80.jpggal_136624_655c73c11c95a.jpggal_136624_655c73c3224ce.jpggal_136624_655c73c498f41.jpggal_136624_655c73c6d7ec0.jpggal_136624_655c73caab910.jpg gal_136624_655adaf59e6c6.jpggal_136624_655adaf8824da.jpggal_136624_655adafa320d2.jpggal_136624_655adafd2dd6a.jpggal_136624_655adb002c39a.jpggal_136624_655adb0284085.jpggal_136624_655adb04ab707.jpggal_136624_655adb06c1243.jpggal_136624_655adb08dfb45.jpggal_136624_655adb0b8a6f3.jpggal_136624_655adb0eaa85e.jpggal_136624_655adb110881a.jpggal_136624_655adb1322ac3.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 11:05 20/11/2023
Ngày cập nhật: 05:39 05/12/2023
Báo cáo