Thông tin mô tả
200k cho 8 miếng pat khóa đồng U.S loại có mộc mỏ neo hiếm gặp 


LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý 1
MsDuy 123
Trả lời 13:13 14/12/2020  
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt F 7.Q 6 TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 13:07 22/03/2020
Ngày cập nhật: 08:01 02/12/2022
Báo cáo