Sợ sên đồng ửng U. S dài 1m Hàng trước 1975

1.500.000 ₫
Thông tin mô tả

1500k cho sợi dây sên U.S bằng đồng ửng dài 1m Phù hợp deco sưu tầm. Hàng trước 1975 Hiếm gặp. 

gal_136624_64117bf0c93e3.jpggal_136624_64117bfa3068b.jpggal_136624_64117c00a1c82.jpggal_136624_64117c0bf10f5.jpggal_136624_64117c169eada.jpggal_136624_64117c34200bc.jpggal_136624_64117c3dbde4c.jpggal_136624_64117c46d1a2d.jpggal_136624_64117c4e31390.jpggal_136624_64117c5c51a53.jpg

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt F 7.Q 6 TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 15:05 15/03/2023
Ngày cập nhật: 06:10 02/06/2023
Báo cáo