Chén đá vàng ngọc rọi đèn thấu quang ( Đá Tự Nhiên ) 
Phần thân bọc đồng thủ công  ( Vưà Spa sáng loáng ) 
Dùng dèn rọi vào chén các chi tiết vân đá hiện rõ rất đẹp( Xem video vui lòng Inbox) 
Giá bán : 650.000 vnd 
Số dt : 0913175933