Kính phố!

Máy đo màu nước khoa học Japan cũ xưa còn catalog, thích hợp sưu tầm decor hay nghiên cứu khoa học thư giãn...

-Call/Zalo: 0764-710-683.
(Ko trả lời SMS)
Thanks