Đồng hồ để bàn
Cao 18cm
Hoạt động tốt
Có chuông báo thức
Xuất xứ Trung Hoa
Lành đẹp
Bao ship