TRANH8/ BỨC TRANH  MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, DÀI GẦN 1M (99CM) (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 550.000 CHƯA SHIP.