Bán ống nhòm Telstar Japan như hình. Hàng xưa túi da, giấy áp phích đầy đủ. Đáng sưu tầm. Bán 1.000.000₫. Chưa phí ship.
 

 
 
 
Kính phố.