Thích ○○○ 

Thụy Sỹ mặt men !

Đăng lúc 07:26 12/03/2019 ○ Cập nhật lúc 13:16 18/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Trần Kim Phượng 25
Địa chỉ: Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09463 
Ghi chú
Em gái miền quê !
Đăng lúc 07:26 12/03/2019  ○○○
2 chiếc đồng hồ mặt men Thụy Sĩ lên giây cổ . 
- Chiếc số 1 : Kim rốn máy cổ ,mặt số học trò ,tình trạng máy đang chạy (chắc kẹt gì đó lúc chạy lúc) .
- Chiếc số 2 : Hiệu Milus Thụy Sĩ ,mặt men rạn số La Mã dây lụa đang chạy tốt. giao lưu 2 chiếc : 4,2tr bao ship.Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo