Thích ○○○ 

Eto nhôm mini Pháp ( 300k ) H

Đăng lúc 16:52 07/01/2018 ○ Cập nhật lúc 15:26 23/04/2019 ○ Đăng tại HCM
MsDuy 123
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan - HCM
Điện thoại: 09061 
Giao lưu anh em một eto nhôm mini của Pháp ,tình trang bị gãy chân kẹp nhưng vẩn xài ok bao decos đẹp

Giao lưu 300k


Ghi chú
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo