Thích ○○○ 

Rương nhôm máy bay xưa to đùng ( 1500k )H

Giá bán: 1.200.000 ₫
Đăng lúc 14:17 25/07/2018 ○ Cập nhật lúc 18:42 20/03/2019 ○ Đăng tại HCM
MsDuy 123
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan - HCM
Điện thoại: 09061 
Giao lưu anh em một rương nhôm của máy bay xưa kt to đùng bao đựng ok
Giao lưu 1500k


Ghi chú
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo