Thích ○○○ 

Xong H

Đăng lúc 09:12 14/04/2019 ○ Cập nhật lúc 11:41 22/04/2019 ○ Đăng tại HCM
MsDuy 123
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan - HCM
Điện thoại: 09061 
Giao lưu anh em một bộ dây lụa về còi nhôm VN xưa trước 1975 chuẩn , loại dây lụa nhôm này rất hiếm gặp, còn dây lụa đồng thì nhiều, dây dài 50cm làm dây bóp ok
 Đáng đồng tiền bát gạo cho anh em sưu tầm 


Ghi chú
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo