Medal xưa kỳ niệm Chương tuyệt đẹp.
Giá bán.500 k bao Ship Toàn Quốc.