Đồ xưa nhưng mấy em mới tin hà!.
Đã bán 2 cái, chỉ còn 2 cái!.