Tình trạng vai bò Đức size 70 cm rất đẹp y như hình - có khoá chuông - hai chân sau bí mẻ chút như hình nhưng kg ảnh hưởng thẩm mỹ . 
Giá 5 triệu 
Thanks