Xin giao lưu với các bác bộ 5 thỏi bạc xưa bằng đồng mạ bạc ,thích hợp sưu tập phong cách cổ xưa . Cám ơn các bác đã xem tin ạ .