Giao lưu xẻng cuốc US H- W năm 1952 nguyên sơn zin cực hiếm, bao US năm 1963 móc khoen, có cái phíp xoè rất độc, sơn zin nguyên bản rất hiếm hàng gần như chưa qua sử dụng chỉ rét nhẹ theo năm t.
ZALo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.