Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng,
Mọi chi tiết liên hệ zalo: 0776218163 -Hotline:0905867943
Giao lưu siêu phẩm cặp gạt tàn 175mm đường kính 18cm, cao 6,5cm nặng gần 12kg đồng cả cặp, Trung Tâm Huấn Luyện Thuỷ Quân LụC Chiến, Huế - Đà Nẵng 1968 kỷ vật chiến tranh một thời để nhớ.
Được chế tác từ P” cơ động M107 175mm, Vua chiến trường. có 5 Tiểu Đoàn Pháo Binh Cơ Động 175mm, 3 TĐ cho Vùng I, 1 TĐ cho Vùng II và 1 TĐ cho Vùng III.
Chiến tranh đã đi qua, nhưng những kỷ vật về một thời khói lửa, những hoài niệm xưa vẫn còn đó.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.