Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Zalo: 0776218163, Hotline: 0905867943.
Giao lưu lon sữa Guigoz của Pháp thời Đông Dương hình thức còn đẹp 85% hơn 50 năm tuổi đi cùng năm t có thể deco sưu tầm hoặc làm ống đũa cho quán ăn xưa thời bao cấp. Thời gian đã đi qua nhưng những kỉ vật vẫn còn đó sống mãi cùng thời gian.( có nắp đầy đủ kèm theo)
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943.