Giao lưu đồng hồ con gà mổ thóc chuông vàng thời bao cấp thập niên 90, hàng kho còn rất đẹp gần như chưa qua sử dụng. Hoạt động theo nguyên tắc lên dây thiều cơ vặn dây cốt, còn sử dụng tốt, thích hợp deco sưu tầm hoài niệm xưa vintage.
Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2 Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.