N13.5 Giao lưu ấm đồng dùng sắc ******* của người Hoa

Thông tin mô tả

N13.5 Giao lưu ấm đồng dùng sắc ******* của người Hoa, lành , đẹp, còn sử dụng tốt, giá 1.5 triệu

gal_328780_646195699b40d.jpggal_328780_64619569d5448.jpggal_328780_6461956a2e2a3.jpggal_328780_6461956aa18d1.jpggal_328780_6461956b08494.jpggal_328780_6461956b6cc0a.jpg

Góp ý
Đăng bởi: Nét xưa
Địa chỉ: Quận 8, Hồ Chí Minh, HCM
Ngày đăng tin: 09:40 15/05/2023
Ngày cập nhật: 15:02 27/05/2023
Báo cáo