Bán hộp xưa sơn mài khảm ngà . Kích thước 40 ×25 ×10cm , giá 1tr . Cám ơn các B quan tâm ,xem bài !