chào bán (hoặc trao đổi) 1 ống nhòm mỹ (us) sản xuất 1943 sử dụng trong thế chiến 2 và chiến tranh việt nam.
chất lượng ống nhòm khác xa ống nhòm dân dụng.hàng sưu tầm nên chỉ dành cho ai sưu tầm .
giá:9,5tr(túi đựng 500k).
phone:093 605 7545