Ống nhòm mỹ 1943

Thông tin mô tả
ống nhòm usa sx 1943 phục vụ thế chiến 2 và chiến tranh vn.
 chất lượng khác biệt ống nhòm dân sự.
gal_338587_61f3d521e3433.jpg 
gal_338587_61f3d5580488b.jpg 
 
gal_338587_61f3d571dc5a8.jpg 
 
Góp ý
Đăng bởi: bao collection(bảo sưu tầm)
Địa chỉ: tp hcm, HCM
Ngày đăng tin: 18:37 28/01/2022
Ngày cập nhật: 18:08 21/09/2023
Báo cáo