Giao lưu bàn ủi than con gà và tay nắm bằng nhôm. Còn lại bằng đồng, nặng 2,3 ký, giao lưu 900 ngàn