Giao lưu bộ tượng cũ, 5 em bé bằng thạch cao, chiều cao mỗi tượng là 11cm. Tình trạng như hình. Giá 1.500K