Kính phố Điếu sứ con Trâu, đồ xưa Bát Tràng
Giá 250k (bao ship)

Dưới đây là một ví dụ Điếu sứ Trâu đồ mới: