Bộ máy chơi game tình trạng như trên hình không có thử . Giao lưu tình trạng như trên anh em sưu tầm.Kính.

1

2

3

4

5

6