Tivi mini như trên hình rất dể thương , cao tính luôn chân 23cm , không chân 17cm ngang 18,7cm , cấm điện 100v thử không thấy phản ứng gì . Giao lưu tình trạng như trên về anh em trưng bày hoặc phục hồi lại sử dụng .Kính.