Ống đồng xưa , lên ten đồng rất đẹp không móp méo, cao 27cm nặng 2,3kg . Giao lưu .Kính.