Giay bốt đờ sô Us xưa như trên hình , dài 26,5cm ngang phủ bì 10,5cm , ống giày cao 24cm.