Bình giử nhiệt 3 gallon Us 1963 tình trạng như trên hình, cao 49cm vòng bụng 96cm.Giao lưu. Kính.