11 vỏ chai mini như trên hình . Giao lưu ( 250k) bao ship.Kính.