Tranh đạt ma , trang xưa , hàng nghệ nhân 

Gỗ cẩm , màu thời gian rất chuẩn 

Kích thước 41×35×5 cm

Tranh xưa hiếm , thanksss