GL10)0933356665 -34 lê cong kiều-wed-tien giay.vn-Bán-tr anh không CK các loai-Mu-tiền xu
TP HCM    2 giờ trước    Lưu lại   
Tham gia 11 năm trước
  ĐT: 382 xxxx
shop Ngọc Ngân

toppic này chuyên bán tranh củ xưa không chữ ký

LƯU Ý-vẫn chuyễn hàng bình thương nha các bác

chào các ban.phí vận chuyễn tì món nạng nhẹ
người mua phải triệu.cám ơn các bạn ủng hộ

(1)Tại số hẻm 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 1. (2) - 34 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

 2. MỜI ANH EM ĐẾN 34 LÊ CÔNG KIỀU RỘNG RẢI THA HỒ LỰA HÀNG.
 3. CÁC LOẠI MÍNH YÊU THÍCH SƯU TẦM.
 4. KÍNH MỜI

Chủ tài khoản : Nam Thạch Ngạn
Số tài khoản: 007.1004175280
Các bác lưu ý có mua bán số lượng lớn tem, tiền, xu cũ
 phí vân chuyễn tì món 

EMAIL:NGOC_NGAN1@YAHOO.COM.VN

Trang wed của shop: tiengiay.vn

CÁC ANH CHỊ EM LƯU Ý KHI MUA HÀNG CỦA LAI.
VÌ LAI RẤT NHIỀU MẶT HÀNG CŨNG NHƯ RẤT NHIỀU TOPIC.
DO ĐÓ.
ANH EM COI KỸ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA.
CÓ THỂ NHỮNG MẶT HÀNG CHỤP HÌNH NHƯNG ĐÃ BÁN.
NHƯNG KHI ANH EM ĐẶT LAI RÁNG CỐ GẮNG LẤY TIỀN HOẶC XU TƯƠNG TỰ ĐỂ GIAO CHO ANH EM.
VÌ KHI MUA TỜ TIỀN CHỤP HÌNH ĐÃ BÁN RỒI NÊN SỐ SERIES KHÔNG GIỐNG NHƯ HÌNH ĐÃ CHỤP.
MONG CÁC ANH CHỊ EM THÔNG CẢM
ĐT.TRONG NƯỚC: 090.8648288 - ĐT.QUỐC TẾ: 0933356665 - Mr.Lai
07:26 23/T03/2021  

MS-1
TRANH SƠN DÂU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 60-CM
CAO-1 MET-5-CM
GIÁ BÁN-33500K/1 TẤM

MS-2
TRANH SƠN DÂU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-500K/1 TẤM
MS-3
TRANH SƠN DÂU ĐÁP NÕI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-47-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-4
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-2500K/1 TẤM

MS-5
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-2000K/1 TẤM
MS-6
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM
MS-7
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM


MS-8
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-2000K/1 TẤM

MS-9
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-2000K/1 TẤM

MS-10
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-2000K/1 TẤM

MS-11
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-63-CM
GIÁ BÁN-2800K/1 TẤM

MS-12
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM
MS-13
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM
MS-14
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM
MS-15
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-50-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM

MS-16
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-17
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM

MS-18
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM

MS-18
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-70-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM

MS-19
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-20
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-79-CM
CAO-63-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-21
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 10-CM
CAO-96-CM
GIÁ BÁN-4500K/1 TẤM

MS-22
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET--CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-23
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-78-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-24
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-58-CM
CAO-70-CM
GIÁ BÁN-3000K/1 TẤM


MS-25
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-79-CM
CAO-1-MET 20-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM

MS-26
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-79-CM
CAO-1-MET 20-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-27
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-68-CM
CAO-88-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM
MS-28
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 18-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM

MS-29
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 25-CM
CAO-1 MET-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤMMS-30
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 20-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM


MS-31
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 20-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM

MS-32
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET 20-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM


MS-33
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM


MS-34
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM


MS-35
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-5500K/1 TẤM

MS-36
TRANH SƠN DÂU 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-58-CM
CAO-98-CM
GIÁ BÁN-5500K/1 TẤM


MS-36
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-60-CM
CAO-60-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM


MS-37
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM
MS-38
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-35-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-39
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-40
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM
MS-41
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-42
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-43
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-44
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-45
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-46
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤMMS-47
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-48
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤMMS-49
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-50
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-51
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-52
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM


MS-53
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-54
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM


MS-55
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-56
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤMMS-57
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-58
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-59
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM


MS-60
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-61
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤMMS-62
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM
MS-63
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM


MS-63
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM


MS-64
TRANH IN LẠI TRÊN VẢI BỐ 
TRANH-MỚI
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-300K/1 TẤM

MS-65
TRANH THIÊU VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-20-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-1500K/1 TẤM
MS-66
TRANH-VẼ SON DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-28-CM
CAO-38-CM
GIÁ BÁN-2500K/1 TẤM
MS-67
TRANH-VẼ-SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-96-CM
CAO-44-CM
GIÁ BÁN-3500K/1 TẤM


MS-68
TRANH-IN LẠI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-73-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-1200K/1 TẤM


MS-69
TRANH-IN LẠI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-73-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-1200K/1 TẤM

MS-70
TRANH-IN LẠI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-73-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-1200K/1 TẤM


MS-71
TRANH-IN LẠI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-59-CM
GIÁ BÁN-2200K/1 TẤM

MS-73
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-48-CM
GIÁ BÁN-1700K/1 TẤM


MS-74
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-41-CM
GIÁ BÁN-1700K/1 TẤM
MS-75
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-41-CM
GIÁ BÁN-1700K/1 TẤM

MS-76
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-46-CM
CAO-56-CM
GIÁ BÁN-1700K/1 TẤM

MS-77
TRANH-VẼ 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-49-CM
CAO-40-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM
MS-78
TRANH-VẼ 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-40-CM
CAO-50-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-79
TRANH-VẼ 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-48-CM
CAO-38-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM


MS-80
TRANH-VẼ 
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-41-CM
CAO-33-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM
MS-81
TRANH-VẼ TRÊN GIẤY
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-49-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-1500K/1 TẤM


MS-82
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-40-CM
CAO-30-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM


MS-83
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-40-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-84
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-40-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-85
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-40-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-86
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-31-CM
CAO-22-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-87
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-31-CM
CAO-22-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤMMS-88
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-21-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-89
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM
MS-90
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-91
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-1100K/1 TẤM

MS-92
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-1100K/1 TẤMMS-93
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-25-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-94
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-25-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM


MS-95
TRANH-VẼ TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-25-CM
CAO-20-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM


MS-96
TRANH-IN TRÊN GIẤY
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-30-CM
CAO-46-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-97
TRANH-IN TRÊN GIẤY
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-39-CM
CAO-49-CM
GIÁ BÁN-900K/1 TẤM

MS-98
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-63-CM
CAO-73-CM
GIÁ BÁN-4900K/1 TẤM


MS-99
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-79-CM
GIÁ BÁN-4900K/1 TẤM

MS-100
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-86-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM
MS-101
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-86-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM

MS-102
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-69-CM
CAO-83-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM
MS-103
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-96-CM
CAO-73-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM

MS-104
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-73-CM
CAO-83-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM

MS-105
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET-5-CM
CAO-83-CM
GIÁ BÁN-5900K/1 TẤM


MS-106
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET-CM
CAO-66-CM
GIÁ BÁN-18900K/1 TẤM


MS-107
TRANH-IN TRÊN VÁI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-94-CM
CAO-73-CM
GIÁ BÁN-1900K/1 TẤM


MS-108
TRANH-IN TRÊN GIẤY
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-74-CM
CAO-98-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-109
TRANH-IN TRÊN GIẤY
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-74-CM
CAO-98-CM
GIÁ BÁN-1000K/1 TẤM

MS-110
TRANH-IN TRÊN VẢI
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET -5-CM
CAO-98-CM
GIÁ BÁN-1500K/1 TẤM


MS-111
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET-CM
CAO-1 MET-CM
GIÁ BÁN-6500K/1 TẤM

MS-112
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET-CM
CAO-1 MET-CM
GIÁ BÁN-6500K/1 TẤM

MS-113
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-87-CM
CAO-1 MET-13-CM
GIÁ BÁN-6500K/1 TẤM


MS-114
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-80-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-6500K/1 TẤMMS-115
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-67-CM
CAO-1 MET 10-CM
GIÁ BÁN-2500K/1 TẤMMS-116
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-67-CM
CAO-1 MET-10-CM
GIÁ BÁN-2500K/1 TẤM
MS-117
TRANH-VẼ SƠN DẦU
CHUẨN TRANH CỦ XƯA
NĂM-
NGAN-1 MET-120-CM
CAO-80-CM
GIÁ BÁN-28500K/1 TẤM


tên nam thạch ngạn
stk .0071004175280
viet com bank
đt.0908.648288
cần mua tem tiền củ số lượng lớn
cần liên hệ 57 nguyễn du
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ