Thích ○○○ 

Chân máy khâu lạ

Đăng lúc 15:19 12/01/2019 ○ Cập nhật lúc 14:40 25/01/2019 ○ Đăng tại Nam Định
nguyen duc hoang 29
Địa chỉ: 168 Máy Tơ Tp Nam Định - Nam Định
Điện thoại: 09041 
Chân máy khâu lạ. Truc biên bănng gỗ.bánnh đà  to nằm ngoài. Lành tít . Gl..
Ghi chú
Nguyễn Viết Vinh STK 1 : 0831000001878 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Nam Định.
STK 2 :3202205143838 Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Thành Nam Tp Nam Định

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo