Thích ○○○ 

Thiết bị dò kim loại cầm tay cũa Nhật còn mới! Gl 220k! Có gạch

Đăng lúc 12:49 15/04/2019 ○ Cập nhật lúc 18:16 20/04/2019 ○ Đăng tại HCM
lê đình thuận 15
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 09084 
dùng 2 pin tiễu, dò kim loại hay vật thễ lạ. Gl 300k! Cám ơn!
Ghi chú
MỘT nick duy nhất!

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo