GL vài sợi dây tháo máy hàng bải JAPAN.Giá niêm yết chưa có phí vc 

MS1 : giá 50k


MS2: bị sức 1 đầu về mở ốc gắn lại nhé ae  ( ĐÃ BÁN)

MS3 :( ĐÃ BÁN)

MS4 : giá 50k


Ms5 : giá 50k

MS6 : giá 50k

Ms7: 100k

Ms8 : ( ĐÃ BÁN)