Thích ○○○ 

Giao lưu ít đồ linh tinh .gat tàn .súng hột quet .đh pin.châb nến đồng xưa .

Giá bán: 120.000 ₫
Đăng lúc 22:26 11/02/2019 ○ Đăng tại Bến Tre
SOUND CRAZY 41
Địa chỉ: My House - Bến Tre
Điện thoại: 09179 
E giao lưu lấy lộc đầu năm 4  món gồm Chân nến đồng xưa đồng hồ pin .gat tàn thổ dân .súng hột quet Giá lấy lôc 120k bao sid cod
Ghi chú
" Ta đả đi được nửa đời người ăn và chơi rồi ...củng không tệ ! "
0701000384420 Vcb cn Tay Ninh ctk Nguyễn Hồ Vũ

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo