Lư ngọc tự nhiên hàng thủ công của Nhật. KT : Cao 14cm, ngang 16cm.