Biển báo nhôm máy bay

Thông tin mô tả

Vuông 61cm, dày 4mm. Nhôm máy bay."không phận sự miễn vao"gal_80890_64a24b51f373b.jpggal_80890_64a24b535eed1.jpggal_80890_64a24b54bfbae.jpg

Chủ TK: Nguyễn Ngọc Bình
VCB: 0071002899465 chi nhánh Kỳ Đồng, HCM.
Góp ý
Đăng bởi: Đàm Gia
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 11:16 03/07/2023
Ngày cập nhật: 16:36 05/12/2023
Báo cáo