Phải công nhận 1 điều hoa Lan đẹp về mọi khía cạnh, đẳng cấp cả về mặt tài chính.
Vẫn thầm nghĩ rằng việc sở hữu loài hoa mang Tên “ Lan Giả Hạc đột biến” là việc ngoài tầm với
Trong tâm trí mình tự nhủ: Vào khung giờ đẹp của ngày hôm nay tự trang trí cho cuộc đời loài hoa mang tên: “ Cúc Lý Mạc Sầu đột biến “ có được không.