Mảnh đất thôn trung oanh, xã tiên dương huyện đông anh, mặt tiền 5x18 đường vào oto 4m gia 26 trieu