mảnh đất thôn thố bảo xã vân nội huyện đông anh, 5x20 giá 16,5, liên hệ anh lượng 0984824186