- Biên Thê Cách Li DAIKO 170 VA>100 V>24>20>12 V_7 A

Thông tin mô tả
- Biên Thê Cách Li DAIKO - 170 VA > 100 V > 24_20_12 V _ 7 A 
- Hàng Nhât Mói Chůa Sů Dųng Còn Hôp
- Nhů Hình ( 600 k )                                   - CALL - 

                             - 0903699982 - 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 13:43 17/11/2018
Ngày cập nhật: 15:25 18/03/2023
Báo cáo