Thích ○○○ 
Đăng lúc 10:20 21/02/2019  ○○○

MS.71...10 CENTS 1940 - KẼM   INDO CHINE  .GIÁ 450K


MS.72...2 ĐIẾU 1902   INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS.73...1Đ 1964     .GIÁ 30K


MS.74...20 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS.75...10 CENTS 1925 - BẠC 0,68   INDO CHINE  .GIÁ 80K

Đăng lúc 10:41 22/02/2019  ○○○

MS.76...5 CENTS 1946B   INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS.77...1 PIASTRES 1947   INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS.78...1/4 CENT 1942   INDO CHINE  .GIÁ 60K


MS.79...1Đ 1964     .GIÁ 35K


MS.80...1Đ 1964     .GIÁ 30K


MS.81...2 ĐIẾU 1899   INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS.82...BPCN 1920 - XU GIẢ XƯA   INDO CHINE  .GIÁ 40K


MS.83...1Đ 1964     .GIÁ 35K


MS.84...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS.85...BPCN 1938   INDO CHINE  .GIÁ 40K

Đăng lúc 08:14 23/02/2019  ○○○

MS.86...5Đ 1966   VCH  .GIÁ 25K


MS.87...10Đ 1970     .GIÁ 30K


MS.88...1/2 CENT 1939   INDO CINE  .GIÁ 50K


MS.89...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 230K


MS.90...BPCN 1899   INDO CHINE  .GIÁ 180K

Đăng lúc 10:46 25/02/2019  ○○○

MS.91...BPCN 1898   INDO CHINE  .GIÁ 200K


MS.92...THẺ BÀI 1892   INDO CHINE  .GIÁ 610K


MS.93...50 SU 1960     .GIÁ 280K


MS.94...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 90K


MS.95...5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 100K


MS.96...5 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 45K


MS.97...BPCN 1912   INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS.98...2 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 80K


MS.99...1 HÀO 1976   CHXHCNVN  .GIÁ 25K


MS.100...1Đ 1971     .GIÁ 20K

Đăng lúc 10:24 26/02/2019  ○○○

MS.101...1 CENT - BÔNG CÚC - LỔI KHÔNG NĂM   INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS.102...5 CENTS 1946B   INDO CHINE  .GIÁ 95K


MS.103...BPCN 1938   INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS.104...10 CENTS 1945   INDO CHINE  .GIÁ 140K


MS.105...1/2 CENT 1938   INDO CHINE  .GIÁ 50K

Đăng lúc 10:14 27/02/2019  ○○○

MS.106...1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN   INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS.107...1Đ 1971     .GIÁ 25K


MS.108...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS.109...1Đ 1964     .GIÁ 35K


MS.110...THẺ BÀI 1887   INDO CHINE  .GIÁ 480K


MS.111...1/4 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 40K


MS.112...1/4 CENT 1942   INDO CHINE  .GIÁ 35K


MS.113...BPCN 1897   INDO CHINE  .GIÁ 140K


MS.114...BPCN 1903   INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS.115...20 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 180K

Đăng lúc 10:25 28/02/2019  ○○○

MS.116...BPCN 1938   INDO CHINE  .GIÁ 45K


MS.117...10 CENTS 1894 - BẠC 0,835   INDO CHINE  .GIÁ 550K


MS.118...THẺ BÀI 1885   INDO CHINE  .GIÁ 420K


MS.119...2 ĐIẾU 1899   INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS.120...1/2 CENT 1938   INDO CHINE  .GIÁ 40K

Đăng lúc 10:38 01/03/2019  ○○○

MS.121...1 CENT 1941 - BÔNG CÚC   INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS.122...BPCN 1899   INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS.123...10 CENTS 1913 - BẠC 0,835   INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS.124...BPCN 1899   INDO CHINE  .GIÁ 200K


MS.125...THẺ BÀI 1889   INDO CHINE  .GIÁ 450K


MS.126...1 CENT 1943   INDO CHINE  .GIÁ 30K


MS.127...1Đ 1971     .GIÁ 25K


MS.128...5 CENTS 1946B   INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS.129...BPCN 1923 - KHÔNG A   INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS.130...BPCN 1939   INDO CHINE  .GIÁ 50K

Đăng lúc 08:45 02/03/2019  ○○○

MS.131...10 CENTS 1945B   INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS.132...5 HÁO 1946 - LƯ NỔI - LỔI DƯ THỊT    VNDC  .GIÁ 280K


MS.133...5 XU 1975   CHMNVN  .GIÁ 100K


MS.134...1/2 CENT 1939   INDO CHINE  .GIÁ 65K


MS.135...20 CENTS 1939   INDO CHINE  .GIÁ 35K

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ