Đồ Sứ Mỹ - Đồ Sứ France Acropal Kỷ Vật Chiến Tranh zalo: 0776218163 Hoàng Thiên

Thông tin mô tả

Tiệm Hoàng Thiên, Đà Nẵng,
Mọi chi tiết liên hệ ZALO: 0776218163
Số Điện Thoại Hot line: 0905867943.

Chuyên bán đồ sứ Mỹ Usa kỷ vật chiến tranh, đồ sứ Pháp France Acropal thời Đông Dương.

Ai quan tâm liên hệ zalo: 0776218163 Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng. Hot line: 0905867943. Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng. CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG) Hot line: 0905867943.

— tại Tiệm Hoàng Thiên.
Tiệm Hoàng Thiên - Đà Nẵng.
Bán Tiền Cổ Việt Nam -2$ Cổ May Mắn - Đồ Bao Cấp - Gốm Xưa - Kỷ Vật Chiến Tranh - Zalo: 0776218163 Đà Nẵng.
CHUYÊN TƯ VẤN TRANG TRÍ CÁC QUÁN ĂN VÀ CAFE THỜI KÌ CHIẾN TRANH (TRƯỚC GIẢI PHÓNG) & THỜI KÌ BAO CẤP ( SAU GIẢI PHÓNG)
Hot line: 0905867943. — tại Tiệm Hoàng Thiên.
Góp ý 1
jerry_khanhan 1
Trả lời 20:02 10/08/2020  
Đăng bởi: Tiệm Hoàng Thiên
Địa chỉ: Bến Xe Đức Long, Đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Xã Hoà Phước, Hoà Vang, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ngày đăng tin: 19:50 25/01/2020
Ngày cập nhật: 12:45 27/03/2023
Báo cáo