Giao lưu tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ, tranh in thạch bản (1978), bên trái có chữ ký của tác giả, bên phải có chữ H.C (Hors Commerce / Not for Sale). Chất lượng như hình, kích thước 36x48cm. Giá: 22 triệu
Hóa đơn vận chuyển từ Pháp